Oбавештење о закљученом уговору о купопродаји Железаре Смедерево ДОО, Смедерево

Oбавештење о закљученом уговору о купопродаји Железаре Смедерево ДОО, Смедерево

Купопродајни уговор за одређену имовину Железаре Смедерево ДОО закључен је на дан 18.4.2016. године од стране и између ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ...

21. апр. 2016.
Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације "ИНСТИТУТ ГОША", Београд
22. апр. 2016.

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације "ИНСТИТУТ ГОША", Београд

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем  тексту: Министарство) ...

Oбавештење о закљученом уговору о купопродаји Железаре Смедерево ДОО, Смедерево
21. апр. 2016.

Oбавештење о закљученом уговору о купопродаји Железаре Смедерево ДОО, Смедерево

Купопродајни уговор за одређену имовину Железаре Смедерево ДОО закључен је на дан 18.4.2016. године од стране и између ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ...

20. апр. 2016.

Одлука којом се проглашава неуспешним поступак јавног прикупљања понуда за АД ДИБ Бујановац, шифра поступка ЈП 181/15.

  На основу чл. 13. ст. 4. и 9, чл. 36. ст. 1. тач. 2) и чл. 36. ст. 3. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са ...

Одлука којом се проглашава неуспешним поступак јавног прикупљања понуда за Магнохром доо Краљево, шифра поступка ЈП 186/15.
08. апр. 2016.

Одлука којом се проглашава неуспешним поступак јавног прикупљања понуда за Магнохром доо Краљево, шифра поступка ЈП 186/15.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. ...

Јавни позив за избор стратешког партнера за Акционарско друштво Галеника
04. апр. 2016.

Јавни позив за избор стратешког партнера за Акционарско друштво Галеника

На основу члана 33. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), члана 11. Уредбе о стратешком партнерству („Сл. ...

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације „АГРОЖИВ" АД Житиште
28. мар. 2016.

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације „АГРОЖИВ" АД Житиште

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Aутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) ...

Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда ради продаје  Железара Смедерево доо Смедерево
04. мар. 2016.

Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда ради продаје Железара Смедерево доо Смедерево

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, брoj 83/14, 46/15 и 112/15) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине ...

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости субјекта приватизације „ЛУКА НОВИ САД" АД Нови Сад
29. феб. 2016.

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости субјекта приватизације „ЛУКА НОВИ САД" АД Нови Сад

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15 и 112/15), Министарство привреде (у даљем  тексту: Министарство) објављује: ЈАВНИ ПОЗИВ ...

19. феб. 2016.

Измену број 2 jавног позива за Хотелско угоститељско предузеће Европа, Сурдулица

  На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15 и 112/15), а у вези са чланом 31. ст. 1. и 2. и чланом 34. ст. 1. и 2. Закона о изменама и допунама ...

1 2 3 4 5 6
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива