Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије  методом јавног прикупљања понуда

Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије методом јавног прикупљања понуда

Шифра поступка: ЈП 100/15

03. јул. 2015.
30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације УСТАНОВА ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Шифра поступка: JП 60/15

30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО

Шифра поступка: JП 94/15

30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће „ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ", Блаце

Шифра поступка: JП 76/15

30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће радио-дифузне делатности „Радио СЕЧАЊ", Сечањ

Шифра поступка: JП 64/15

30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно информативно предузеће „Радио ВАЉЕВО", Ваљево

Шифра поступка: JП 63/15

30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно информативно предузеће НОВИ ПУТ, Јагодина

Шифра поступка: JП 65/15

30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ", Крагујевац

Шифра поступка: JП 62/15

30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно информативно предузеће „Ивањички радио", Ивањица

Шифра поступка: JП 66/15

30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ШАБАЦ", Шабац

Шифра поступка: JП 90/15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду