ПОТПИСАНО ТРИДЕСЕТ ДВА УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА МЕДИЈА

ПОТПИСАНО ТРИДЕСЕТ ДВА УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА МЕДИЈА

Агенција за приватизацију је, до сада, потписала  тридесет два  Уговора о продаји капитала медија , приватизованих у складу са Законом о приватизацији и ...

12. нов. 2015.
15. окт. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. ЈН 1-06/13, Партија 16

На основу члана 55, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12)   Република Србија АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ Теразије 23, Београд објављује ...

15. окт. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. ЈН 1-06/13, Партија 3

На основу члана 55, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12)   Република Србија АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ Теразије 23, Београд објављује ...

15. окт. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. ЈН 1-06/13, Партија 1

На основу члана 55, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12)   Република Србија АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ Теразије 23, Београд објављује ...

Јавни позив за „ЈАДРАН", НОВА ГАЈДОБРА
15. окт. 2015.

Јавни позив за „ЈАДРАН", НОВА ГАЈДОБРА

Шифра поступка: JР 164/15

Измена бр. 4 Јавног позива за ЗГОП АД, НОВИ САД
15. окт. 2015.

Измена бр. 4 Јавног позива за ЗГОП АД, НОВИ САД

Шифра поступка: JP109/15

Измена бр. 1 Јавног позива за ППТ ДЕЛОВИ АД, НОВИ ПАЗАР
15. окт. 2015.

Измена бр. 1 Јавног позива за ППТ ДЕЛОВИ АД, НОВИ ПАЗАР

Шифра поступка: JP 149/15

Измена бр. 1 Јавног позива за ЗАСТАВА МЕТАЛ АД, РЕСАВИЦА
15. окт. 2015.

Измена бр. 1 Јавног позива за ЗАСТАВА МЕТАЛ АД, РЕСАВИЦА

Шифра поступка: JP 146/15

15. окт. 2015.

Неуспешна продаја имовине предузећа ЗЗ Молин, у стечају, из Нове Црње

Дана 15.10.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију РС, одржана је продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања: ...

Oдржана Друга седница Комисије за Јавно информативно предузеће „БАЧКА ТОПОЛА", Бачка Tопола
15. окт. 2015.

Oдржана Друга седница Комисије за Јавно информативно предузеће „БАЧКА ТОПОЛА", Бачка Tопола

Шифра поступка: JP 141/15

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ