ПОТПИСАНО ДВАНАЕСТ УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА МЕДИЈА

ПОТПИСАНО ДВАНАЕСТ УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА МЕДИЈА

Агенција за приватизацију је, до сада, потписала дванаест Уговора о продаји капитала медија , приватизованих у складу са Законом о приватизацији и Законом о ...

09. окт. 2015.
Јавни позив за АД АГРОБАЧКА , БАЧ
11. сеп. 2015.

Јавни позив за АД АГРОБАЧКА , БАЧ

Шифра поступка: JP 143/15

Измена бр. 1 Јавног позива за РАФИНЕРИЈА НАФТЕ, БЕОГРАД
11. сеп. 2015.

Измена бр. 1 Јавног позива за РАФИНЕРИЈА НАФТЕ, БЕОГРАД

Шифра поступка: JP 115/15

Јавни позив за КРУШИК-ПЛАСТИКА АД, ОСЕЧИНА
11. сеп. 2015.

Јавни позив за КРУШИК-ПЛАСТИКА АД, ОСЕЧИНА

Шифра поступка: JP 145/15

11. сеп. 2015.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 3-03/15

На основу члана 55. и 57. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 и 14/15) Република Србија АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ Теразије 23, Београд објављује ...

10. сеп. 2015.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 3-07/15

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 3-07/15 Назив наручиоца: Агенција за приватизацију Адреса наручиоца: Теразије 23, 11 000 ...

Одржана продаја стечајног дужника БОЖО ТОМИЋ АД  у стечају из Чачка
10. сеп. 2015.

Одржана продаја стечајног дужника БОЖО ТОМИЋ АД у стечају из Чачка

Дана 26.08.2015. године, у просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију РС, у Београду, Теразије бр. 23, са почетком у 12:15 часова, одржана је продаја ...

PKS-LATEX-HLC ад, у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем
09. сеп. 2015.

PKS-LATEX-HLC ад, у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Чачку Ст бр. 4/2010 од 5.10.2010. године и одлуке Одбора поверилаца од 29.07.2015. године, а у складу са члановима 109., 110. и 111. ...

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације РЕЧ НАРОДА АД, Пожаревац
09. сеп. 2015.

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације РЕЧ НАРОДА АД, Пожаревац

Шифра поступка: JP 73/15

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације Трем доо,Београд
09. сеп. 2015.

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације Трем доо,Београд

Шифра поступка: JP 107/15

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ