Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије  методом јавног прикупљања понуда

Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије методом јавног прикупљања понуда

Шифра поступка: ЈП 100/15

03. јул. 2015.
ППП РЕСАВИЦА, у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда
10. јул. 2015.

ППП РЕСАВИЦА, у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, I Ст. 41/2010 од 31.03.2011. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају ( Службени гласник  ...

Измена бр. 1 Јавног позива за ЈАВНО РАДИО-ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТУДИО Б, БЕОГРАД
10. јул. 2015.

Измена бр. 1 Јавног позива за ЈАВНО РАДИО-ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТУДИО Б, БЕОГРАД

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 25.06.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу ...

Измена бр. 1 Јавног позива за ЈАВНО ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВИ ПУТ, ЈАГОДИНА
10. јул. 2015.

Измена бр. 1 Јавног позива за ЈАВНО ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВИ ПУТ, ЈАГОДИНА

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 30.06.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу ...

10. јул. 2015.

ПИК НИШ, у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр.10/09 од 07.09.2009. године и Закључка стечајног судије Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр.36/10 од 13.05.2010. године, ...

Измена бр. 2 Јавног позива за СЕВЕРТРАНС , СОМБОР
09. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за СЕВЕРТРАНС , СОМБОР

Измена бр. 2 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације СЕВЕРТРАНС СОМБОР ...

09. јул. 2015.

Одржана продаја имовине стечајних дужника Д.П.''МОНТЕР ТЕРМОМОНТ" , АД „ЕЛНОС КОМЕРЦ" , ДП „ТЕХНОУНИОН"

Дана 09 . 07 .20 15 . године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја имовине стечајних дужника методом Јавног надметањ a, и ...

Одржана продаја имовине стечајног дужника АД «ФАДИП» у стечају из Бечеја
09. јул. 2015.

Одржана продаја имовине стечајног дужника АД «ФАДИП» у стечају из Бечеја

Дана 12.05.2015. године, одржана је продаја   имовине стечајног дужника АД « ФАДИП » у стечају из Бечеја сврстана у 5 имовинских целина, према огласу о ...

09. јул. 2015.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 4-06/15

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 4-06/15 Назив наручиоца: Агенција за приватизацију Адреса наручиоца: Теразије 23, 11 000 ...

08. јул. 2015.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 2-06/15

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 2-06/15 Назив наручиоца: Агенција за приватизацију Адреса наручиоца: Теразије 23, 11 000 ...

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ