Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије  методом јавног прикупљања понуда

Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије методом јавног прикупљања понуда

Шифра поступка: ЈП 100/15

03. јул. 2015.
 Неуспешна продаја капитала Јавног предузећа РАДИО МЕДВЕЂА, МЕДВЕЂА
14. авг. 2015.

Неуспешна продаја капитала Јавног предузећа РАДИО МЕДВЕЂА, МЕДВЕЂА

{companyid=27733}

 Неуспешна продаја капитала Јавног предузећа Радио БАЧКА, Бач
14. авг. 2015.

Неуспешна продаја капитала Јавног предузећа Радио БАЧКА, Бач

Шифра поступка: JP 56/15

14. авг. 2015.

Неуспешна продаја имовине стечајног дужника ППП РЕСАВИЦА у стечају из Ресавице

Дана 13. 08 .20 15 . године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја имовине стечајн ог дужника методом Јавног прикупљања ...

14. авг. 2015.

ЈКП КРАЉЕВИЦА, Зајечар у стечају оглашава продају покретне имовине

FIAT PUNTO CLASSIC EMOTION ABS, модел 188/П54

Неуспешна продаја капитала Јавног предузећа Радио Пожега, Пожега
14. авг. 2015.

Неуспешна продаја капитала Јавног предузећа Радио Пожега, Пожега

Шифра поступка: JП 92/15

Неуспешна продаја капитала Јавног предузећа РАДИО ПИРОТ, Пирот
14. авг. 2015.

Неуспешна продаја капитала Јавног предузећа РАДИО ПИРОТ, Пирот

Шифра поступка: JP 75/15

14. авг. 2015.

Продат део имовине стечајног дужника СЛЕМЕН са п.о. у стечају

о продаји дела покретне имовине стечајног дужника , методом непосредне погодбе, без оглашавања а уз сагласност Одбора поверилаца, и то: Друштвено ...

13. авг. 2015.

Неуспешна продаја имовине предузећа Петровац у стечају Петровац.

Дана 04.08.2015 . године, у просторијама Агенције за приватизацију РС, Центар за стечај, организована је продаја стечајног дужника као правног лица непосредном ...

13. авг. 2015.

Прихваћена пунуда за предузеће ОЛГА а.д. Смедеревска Паланка

Дана 15.07.2015. године одржана је продаја покретне и непокретне имовине, методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда и то стечајног дужника ...

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ