Oбавештење о закљученом уговору о купопродаји Железаре Смедерево ДОО, Смедерево

Oбавештење о закљученом уговору о купопродаји Железаре Смедерево ДОО, Смедерево

Купопродајни уговор за одређену имовину Железаре Смедерево ДОО закључен је на дан 18.4.2016. године од стране и између ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ...

21. апр. 2016.
„PKS-LATEX-HLC" ад, у стечају оглашава другу продају стечајног дужника као правног лица
29. окт. 2015.

„PKS-LATEX-HLC" ад, у стечају оглашава другу продају стечајног дужника као правног лица

јавним надметањем

Измена бр. 3 Јавног позива за МАЈДАНПЕК ДОО, МАЈДАНПЕК
29. окт. 2015.

Измена бр. 3 Јавног позива за МАЈДАНПЕК ДОО, МАЈДАНПЕК

Шифра продаје: JP 127/15

Јавни позив за „АЛЕКСА ШАНТИЋ", АЛЕКСА ШАНТИЋ
29. окт. 2015.

Јавни позив за „АЛЕКСА ШАНТИЋ", АЛЕКСА ШАНТИЋ

Шифра поступка: JР 104/15

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације ДНЕВНИК АД НОВИ САД
29. окт. 2015.

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације ДНЕВНИК АД НОВИ САД

Шифра поступка: JP 158/15

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације АД ППТ СЕРВОУПРАВЉАЧИ, ТРСТЕНИК
29. окт. 2015.

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације АД ППТ СЕРВОУПРАВЉАЧИ, ТРСТЕНИК

Шифра поступка: JP 150/15

Јавни позив за МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО
28. окт. 2015.

Јавни позив за МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО

Шифра продаје: JP 170/15

ПТТ – УГОСТИТЕЉСТВО доо, у стечају оглашава позив за достављање понуда
28. окт. 2015.

ПТТ – УГОСТИТЕЉСТВО доо, у стечају оглашава позив за достављање понуда

за закуп имовине стечајног дужника

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације ПУТЕВИ АД, Сремска Митровица
28. окт. 2015.

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације ПУТЕВИ АД, Сремска Митровица

Шифра поступка: JP 155/15

27. окт. 2015.

Продат део имовине предузећа ИРИС у стечају

Дана 27 . 10 .201 5. године , у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја покретне имовине стечајног  дужника, методом Јавног ...

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ