ПОТПИСАНО ДЕВЕТ УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА МЕДИЈА

ПОТПИСАНО ДЕВЕТ УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА МЕДИЈА

Агенција за приватизацију је, до сада, потписала девет Уговора о продаји капитала медија , приватизованих у складу са Законом о приватизацији и Законом о јавном ...

01. окт. 2015.
ИМК „29. НОВЕМБАР" АД, у стечају оглашава издавање у закуп пољопривредног земљишта
06. окт. 2015.

ИМК „29. НОВЕМБАР" АД, у стечају оглашава издавање у закуп пољопривредног земљишта

јавно прикупљање писaних понуда

Измена бр. 3 Јавног позива за ЗГОП АД, НОВИ САД
06. окт. 2015.

Измена бр. 3 Јавног позива за ЗГОП АД, НОВИ САД

Шифра поступка: JP 109/15

Јавни позив за за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјеката приватизације
05. окт. 2015.

Јавни позив за за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјеката приватизације

1. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет привредних возила ЗАСТАВА КАМИОНИ КРАГУЈЕВАЦ (матични број 07249756)2. Акционарско друштво за промет ...

Измена бр. 1 Јавног позива за „НАШ ГЛАС", СМЕДЕРЕВО
05. окт. 2015.

Измена бр. 1 Јавног позива за „НАШ ГЛАС", СМЕДЕРЕВО

Шифра поступка: JП 137/15

05. окт. 2015.

Неуспела продаја имовине Рашка ХК, Нови Пазар у стечају

Jaвно надметање, организовано ради продаје имовине стечајног дужника Рашка ХК из Новог Пазара, проглашено је неуспелим, пошто није било заинтересованих купаца.

„МЛАДИ БОРАЦ" АД, у стечају оглашава издавање у закуп имовине стечајног дужника  путем достављања писaних понуда
04. окт. 2015.

„МЛАДИ БОРАЦ" АД, у стечају оглашава издавање у закуп имовине стечајног дужника путем достављања писaних понуда

„ МЛАДИ БОРАЦ “ АД  у стечају из Сонте ОГЛАШАВА издавање у закуп имовине стечајног дужника путем достављања пис a них понуда Предмет ...

„ФАБРИКА ШЕЋЕРА" са п.о., у стечају оглашава продају имовине
03. окт. 2015.

„ФАБРИКА ШЕЋЕРА" са п.о., у стечају оглашава продају имовине

јавним прикупљањем понуда

03. окт. 2015.

7.ЈУЛИ, у стечају оглашава издавање у закуп земљишта путем достављања писaних понуда

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Сомбору, Пословни број III Ст. бр. 33/2010 од 15.04.2010. године ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ "7.ЈУЛИ"  У ...

Oдржана Друга седница Комисије за Јавно предузеће „Радио-телевизија Шабац", Шабац
02. окт. 2015.

Oдржана Друга седница Комисије за Јавно предузеће „Радио-телевизија Шабац", Шабац

Шифра поступка ЈП 128/15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ