Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије  методом јавног прикупљања понуда

Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије методом јавног прикупљања понуда

Шифра поступка: ЈП 100/15

03. јул. 2015.
ДИ \'\'СЛОГА\'\' АД у стечају, из Владичиног Хана, оглашава трећу продају покретне имовине
31. јул. 2015.

ДИ ''СЛОГА'' АД у стечају, из Владичиног Хана, оглашава трећу продају покретне имовине

На основу решења Привредног суда у Лесковцу, СТ.бр. 3/09 од 26.01.2009. године, Закључка стечајног судије Привредног суда у Лесковцу од 09.04.2009. године , у складу са чланoвима ...

ИХП „ПРАХОВО СОЛИ" ДОО ПРАХОВО у стечају оглашава другу продају непокретне и покретне имовине и залиха
31. јул. 2015.

ИХП „ПРАХОВО СОЛИ" ДОО ПРАХОВО у стечају оглашава другу продају непокретне и покретне имовине и залиха

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Зајечару, Ст.бр.216/11 од  24.04.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136 Закона о стечају (« Службени ...

31. јул. 2015.

МОЛИН , у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Зрењанину 2. Ст. бр. 388 од 12.05.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају (« Службени ...

31. јул. 2015.

КЛАНИЦА ПЛАНА, у стечају оглашава продају покретне имовине

На основу решења Привредног суда у Пожаревцу 4. Ст. бр. 410/2012 од 28.03.2013. године, а у складу са чланoвима 131. 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике ...

Измена бр. 2 Јавног позива за МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД,БАЧКА ПАЛАНКА и његових зависних друштава
31. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД,БАЧКА ПАЛАНКА и његових зависних друштава

Шифра поступка: JP 30/15

Измена бр. 3 Јавног позива за ППТ АРМАТУРЕ АД,АЛЕКСАНДРОВАЦ
31. јул. 2015.

Измена бр. 3 Јавног позива за ППТ АРМАТУРЕ АД,АЛЕКСАНДРОВАЦ

Шифра поступка: JP 46/15

Измена бр. 3 Јавног позива за ППТ ДЕЛОВИ АД,НОВИ ПАЗАР
31. јул. 2015.

Измена бр. 3 Јавног позива за ППТ ДЕЛОВИ АД,НОВИ ПАЗАР

Шифра поступка: JP 24/15

Измена бр. 2 Јавног позива за „БРАНКО ПЕРИШИЋ" АД,КРУШЕВАЦ
31. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за „БРАНКО ПЕРИШИЋ" АД,КРУШЕВАЦ

Шифра поступка: JP 28/15

Измена бр. 2 Јавног позива за ХИ „НЕВЕНА" АД,ЛЕСКОВАЦ
31. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за ХИ „НЕВЕНА" АД,ЛЕСКОВАЦ

Шифра поступка: JP 37/15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ