Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије  методом јавног прикупљања понуда

Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије методом јавног прикупљања понуда

Шифра поступка: ЈП 100/15

03. јул. 2015.
06. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП АД, НОВИ САД

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу ...

04. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 7 ЈУЛИ, СИРИГ

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 26.05.2015. године, објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу ...

03. јул. 2015.

ЛОЛА ПРОГРЕС а.д. , у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

На основу решења Привредног суда у Краљеву Ст. бр. 39/2010 од 14.04.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике ...

Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије  методом јавног прикупљања понуда
03. јул. 2015.

Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије методом јавног прикупљања понуда

Шифра поступка: ЈП 100/15

Public Invitation for collection of non-binding bids concerning the procedure of sale of capital of Telekom Srbija AD Beograd by sale of shares owned by the Republic of Serbia by method of public collection of bids
03. јул. 2015.

Public Invitation for collection of non-binding bids concerning the procedure of sale of capital of Telekom Srbija AD Beograd by sale of shares owned by the Republic of Serbia by method of public collection of bids

procedure code: ЈP 100/15

Одржана продаја непокретне имовине стечајног дужника ДП ПК „ГОДОМИН" у стечају, Смедерево
03. јул. 2015.

Одржана продаја непокретне имовине стечајног дужника ДП ПК „ГОДОМИН" у стечају, Смедерево

Дана 03.07.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију РС, одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужника ДП ПК „ГОДОМИН“ у ...

03. јул. 2015.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке ЈН 1-06/15

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12)   Република Србија АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ Теразије 23, Београд   ...

02. јул. 2015.

Најава продаје акција предузећа: Саобраћај а.д. Оџаци; Бобија а.д. Љубовија; Феромонт опрема а.д. Панчево

Агенција за приватизацију обавештава све заинтересоване да ће се укључити у трговање и отпочети са продајом акција Акционарског фонда на тржиштима Београдске ...

02. јул. 2015.

Агенција за приватизацију расписала јавни позив за стечајне управнике

Агенција за приватизација расписала je отворени поступак јавне набавке за услуге стручних лица која ће у име и за рачун и под надзором Агенције за приватизацију ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду