PPT PROMET AD

Локација:

Трстеник

Делатност:

Трговина на велико металима и металним ...

Статус:

Испитно рочиште;

DP UVAC

Локација:

Нова Варош

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Решење о закључењу;

Kopaonik CO doo

Локација:

Куршумлија

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Покренут стечајни поступак; АЛСУ(Центар за ...

ŠIK Kopaonik komerc doo

Локација:

Куршумлија

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Испитно рочиште;

JELAKOMERC

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Испитно рочиште;

DTP INVEST

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Почетни стечајни биланс;

Inles Niš dp

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Испитно рочиште;

UNIVERZAL

Локација:

Косјерић

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Решење о закључењу;

NEGOTINSTAN

Локација:

Неготин

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Решење о закључењу;

Donit komerc dp

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Решење о закључењу;

GRADNJA IMPORT

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Решење о закључењу;

Kopaonik plus doo

Локација:

Куршумлија

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Завршни рачун; Решење о закључењу;

Srbotehna doo

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

АЛСУ(Центар за стечај) именована за ...

ELEKTROKRAJINA

Локација:

Бор

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Испитно рочиште;

Mol Komerc dp

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Поверилачко рочиште; Испитно рочиште;

Unimel dp

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Испитно рочиште;

DP ELKA KJ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Решење о закључењу;

PARTIZAN-METALPROMET

Локација:

Чачак

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Решење о закључењу;

KUGLEKS

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Решење о закључењу;

RUDAR DP

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Решење о банкротству;
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ