RUDAR DP

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Решење о банкротству;

KUGLEKS

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Решење о закључењу;

Srbotehna doo

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

АЛСУ(Центар за стечај) именована за ...

Unimel dp

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Испитно рочиште;

Vektor dp

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Испитно рочиште;

Zorka Klotild 1904 trejd

Локација:

Вишњевац

Делатност:

Трговина на велико хемијским производима

Статус:

Решење о закључењу;

Custom system ad

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико хемијским производима

Статус:

Почетни стечајни биланс;

Inter-konim dp

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико хемијским производима

Статус:

Почетни стечајни биланс;

Pan grafika doo

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Трговина на велико осталим ...

Статус:

Испитно рочиште; Решење о закључењу;

FEPATEKS

Локација:

Ждеглово

Делатност:

Трговина на велико отпацима и остацима

Статус:

Решење о закључењу;

Vuteks-trade doo

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Испитно рочиште;

HABIT STIL

Локација:

Прилике

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

АЛСУ(Центар за стечај) разрешена;

SINDIKALNA PRODAJA - SIPRO

Локација:

Ужице

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Решење о закључењу;

Papirpromet ekport import

Локација:

Краљево

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Неуспешно последње уновчење имовине;

DUNAV-TRADE DOO

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Почетни стечајни биланс;

KONTINENTAL BSS

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Неуспешно последње уновчење имовине;

Kompanija INEKS INTEREKSPORT ad u stečaju

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Накнадна деоба;

DP 22 DECEMBAR

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Решење о закључењу;

BEHEM

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Решење о банкротству; Почетни стечајни ...

AS IMPEKS

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Успешно уновчење дела имовине;
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ