RAD EXPORT-IMPORT

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Обустављен стечајни поступак;

INEX-CENTAR

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Решење о закључењу;

SIPRO

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Обустављен стечајни поступак;

DUNAV-TRADE DOO

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Почетни стечајни биланс;

KONTINENTAL BSS

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Неуспешно последње уновчење имовине;

INEKS - NAPREDAK

Локација:

Нова Варош

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Решење о закључењу;

FMPE COMMERCE

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Решење о закључењу;

Monsep dp

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Поверилачко рочиште; Испитно рочиште;

Papirpromet ekport import

Локација:

Краљево

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Неуспешно последње уновчење имовине;

ZZ LJUBIŠ

Локација:

Љубиш

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

АП разрешена;

Beoinduplati doo

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Испитно рочиште;

PAPIRPROMET

Локација:

Краљево

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Неуспешно последње уновчење имовине;

DELTOID

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Обустављен стечајни поступак;

AS IMPEKS

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Неуспешно последње уновчење имовине;

SINDIKALNA PRODAJA - SIPRO

Локација:

Ужице

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Решење о закључењу;

JU-KONTI

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Решење о закључењу;

FAGRAM - CIR

Локација:

Смедерево

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Обустављен стечајни поступак;

HABIT STIL

Локација:

Прилике

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

АП разрешена;

Merkantile dp

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Покренут стечајни поступак; АП именована ...

BEST

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Решење о закључењу;
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ