Frank komerc dp

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Решење о закључењу;

ANGROKOLONIJAL DTP

Локација:

Алексинац

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Решење о главној деоби;

BUDUĆNOST PROMET

Локација:

Лозница

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Решење о закључењу;

PARTIZAN TP

Локација:

Топола

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Накнадна деоба;

MERKUR-PROMET

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Успешно уновчење дела имовине;

KOPAONIK

Локација:

Брус

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Неуспешно последње уновчење имовине;

NAPREDAK Kovin

Локација:

Ковин

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Успешно уновчење дела имовине;

AIK-TRGOVINA

Локација:

Лесковац

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Обустављен стечајни поступак;

TRGOVINA SREM

Локација:

Инђија

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Решење о закључењу;

ANGROPROMET

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Решење о банкротству;

JEDINSTVO

Локација:

Блаце

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Решење о закључењу;

Maraton 92 DP----- !BRJ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Испитно рочиште;

GORNJA RESAVA

Локација:

Деспотовац

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Заказана продаја имовине;

Preduzeće ROBNE KUĆE BEOGRAD

Локација:

Београд

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Завршни рачун;

PROGRES

Локација:

Медвеђа

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Решење о закључењу;

DRAČA AD

Локација:

Гуча

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Неуспешно последње уновчење имовине;

TD KUPRES

Локација:

Рековац

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Успешно уновчење дела имовине;

AD NOVI DANI IVANJICA

Локација:

Ивањица

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Успешно уновчење дела имовине;

BAČKA

Локација:

Оџаци

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

АП разрешена;

RAJAC DTP

Локација:

Љиг

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Решење о закључењу;
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ