OGREV

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на велико чврстим, течним и ...

Статус:

Испитно рочиште;

PPT PROMET AD

Локација:

Трстеник

Делатност:

Трговина на велико металима и металним ...

Статус:

Испитно рочиште;

GRADNJA IMPORT

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Решење о закључењу;

DP UVAC

Локација:

Нова Варош

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Решење о закључењу;

Kopaonik plus doo

Локација:

Куршумлија

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Завршни рачун; Решење о закључењу;

JELAKOMERC

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Испитно рочиште;

Kopaonik CO doo

Локација:

Куршумлија

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Покренут стечајни поступак; АЛСУ(Центар за ...

DTP INVEST

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Почетни стечајни биланс;

ŠIK Kopaonik komerc doo

Локација:

Куршумлија

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Испитно рочиште;

UNIVERZAL

Локација:

Косјерић

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Решење о закључењу;

Inles Niš dp

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Испитно рочиште;

Donit komerc dp

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Решење о закључењу;

NEGOTINSTAN

Локација:

Неготин

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Решење о закључењу;

Vektor dp

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Испитно рочиште;

Mol Komerc dp

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Поверилачко рочиште; Испитно рочиште;

Srbotehna doo

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

АЛСУ(Центар за стечај) именована за ...

Unimel dp

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Испитно рочиште;

ELEKTROKRAJINA

Локација:

Бор

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Испитно рочиште;

PARTIZAN-METALPROMET

Локација:

Чачак

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Решење о закључењу;

DP ELKA KJ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Решење о закључењу;
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ