PARTIZAN TP

Локација:

Топола

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Накнадна деоба;

MERKUR-PROMET

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Успешно уновчење дела имовине;

NAPREDAK Kovin

Локација:

Ковин

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Успешно уновчење дела имовине;

KOPAONIK

Локација:

Брус

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Заказана продаја имовине;

Frank komerc dp

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Испитно рочиште;

TRGOKOP

Локација:

Димитровград

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Решење о закључењу;

DTP MAČVA

Локација:

Богатић

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Накнадна деоба;

Preduzeće ROBNE KUĆE BEOGRAD

Локација:

Београд

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Завршни рачун;

PROMET VRŠAC

Локација:

Вршац

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Успешно уновчење дела имовине;

Semenarna NS

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Поверилачко рочиште;

AD NOVI DANI IVANJICA - U STEČAJU

Локација:

Ивањица

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Успешно уновчење дела имовине;

PROMET

Локација:

Велико Градиште

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Решење о закључењу;

TRGOPROMET

Локација:

Лесковац

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Успешно уновчење дела имовине;

TD KUPRES

Локација:

Рековац

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Успешно уновчење дела имовине;

DRAČA AD

Локација:

Гуча

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Неуспешно последње уновчење имовине;

TRGOPRODUKT

Локација:

Панчево

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Неуспешно последње уновчење имовине;

TEKSTIL HOLDING KO

Локација:

Сомбор

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Решење о закључењу;

PROGRES

Локација:

Медвеђа

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Решење о закључењу;

BAČKA

Локација:

Оџаци

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

АП разрешена;

RAJAC DTP

Локација:

Љиг

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Решење о закључењу;
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ