JELAKOMERC

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Испитно рочиште;

Inles Niš dp

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Испитно рочиште;

DTP INVEST

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Почетни стечајни биланс;

NEGOTINSTAN

Локација:

Неготин

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Решење о закључењу;

UNIVERZAL

Локација:

Косјерић

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

Решење о закључењу;

Vektor dp

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Испитно рочиште;

RUDAR DP

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Решење о банкротству;

KUGLEKS

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Решење о закључењу;

ELEKTROKRAJINA

Локација:

Бор

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Испитно рочиште;

Srbotehna doo

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

АЛСУ(Центар за стечај) именована за ...

DP ELKA KJ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Решење о закључењу;

Unimel dp

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Испитно рочиште;

Mol Komerc dp

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Поверилачко рочиште; Испитно рочиште;

PARTIZAN-METALPROMET

Локација:

Чачак

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

Решење о закључењу;

Inter-konim dp

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико хемијским производима

Статус:

Испитно рочиште;

Custom system ad

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико хемијским производима

Статус:

Почетни стечајни биланс;

Zorka Klotild 1904 trejd

Локација:

Вишњевац

Делатност:

Трговина на велико хемијским производима

Статус:

Решење о закључењу;

Pan grafika doo

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Трговина на велико осталим ...

Статус:

Испитно рочиште; Решење о закључењу;

FEPATEKS

Локација:

Ждеглово

Делатност:

Трговина на велико отпацима и остацима

Статус:

Решење о закључењу;

DELTOID

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Обустављен стечајни поступак;
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ