БД АГРО АД

Локација:

Добановци

Делатност:

Узгој музних крава

Матични број:

07054688

РББ доо

Локација:

Бор

Делатност:

Експлоатација руда осталих црних, ...

Матични број:

07244835

ХИПОЛ АД ОЏАЦИ

Локација:

Оџаци

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним ...

Матични број:

08105472

ВУЛКАН АД НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

Матични број:

07173547

СФС СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА

Локација:

Параћин

Делатност:

Производња шупљег стакла

Матични број:

07126417

РАВНАЈА

Локација:

Мали Зворник

Делатност:

Производња креча и гипса

Матични број:

07116217

ТИР доо

Локација:

Бор

Делатност:

Производња бакра

Матични број:

07244851

КРУШИК - АКУМУЛАТОРИ

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња батерија и акумулатора

Матични број:

07096399

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња хидрауличних погонских уређаја

Матични број:

07559470

ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме ...

Матични број:

17064100

БРАТСТВО

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња локомотива и шинских возила

Матични број:

08008574

МЕГА-ПРОЈЕКТ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остали инсталациони радови у ...

Матични број:

08206473

ИНЕКС-УЗОР

Локација:

Неготин

Делатност:

Остала трговина на мало храном у ...

Матични број:

07148283

НИШ - ЕКСПРЕС

Локација:

Ниш

Делатност:

Остали превоз путника у копненом ...

Матични број:

07133731

КАМЕНКО ГАГРЧИН / HOLCIM AGREGATI AD

Локација:

Сомбор

Делатност:

Превоз путника унутрашњим пловним ...

Матични број:

08113157

Компанија Интернационал ЦГ - MK Mountain resort Kopaonik

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Матични број:

20302232

БУКОВИЧКА БАЊА АД

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Матични број:

17398113

INTERNACIONAL CG

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с ...

Матични број:

17230999

Ј.У. В.С. СВИЛАЈНАЦ

Локација:

Свилајнац

Делатност:

Ветеринарска делатност

Матични број:

07124350

ЈУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КРАЉЕВО

Локација:

Краљево

Делатност:

Ветеринарска делатност

Матични број:

07344155
1 2 3 4
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду