ЈП РАДИО ПОЖЕГА

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

НОВИ ПАЗАР ЈП

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

СТУДИО Б ЈП

Локација:

Београд

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

РТВ Пруга ЈП

Локација:

Лајковац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Радио Шид ЈП

Локација:

Шид

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Нови пут јп

Локација:

Јагодина

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Телевизија Блаце јп

Локација:

Блаце

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Радио телевизија Стара Пазова јп

Локација:

Стара Пазова

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ЈП РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ШАБАЦ

Локација:

Шабац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ЈП РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

РТВ КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА ЈП

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

РТВ ПАНЧЕВО

Локација:

Панчево

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Информативни прес центар јп / Информативни прес центар доо

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

KOMPANIJA INTERNACIONAL CG

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с ...

Статус:

АП ушла у посед;

ВС ШАБАЦ

Локација:

Шабац

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КИКИНДА

Локација:

Кикинда

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

ЈВС БОГАТИЋ

Локација:

Богатић

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА БЕЛА ПАЛАНКА / ПОБЕДА БЕЛА ПАЛАНКА

Локација:

Бела Паланка

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

1 2 3 4 5
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ