ЈП РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Информативни прес центар јп

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ЈП РТВ БРУС

Локација:

Брус

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ЈП ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ЈП РТВ ЦАРИБРОД

Локација:

Димитровград

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ ДОО

Локација:

Пирот

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ЈИП БЦ ИНФО

Локација:

Бела Црква

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

СТУДИО Б ЈП

Локација:

Београд

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ЈП АПОЛО

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Нови пут јп

Локација:

Јагодина

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ИНЂИЈА ЈП

Локација:

Инђија

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

НОВИ ПАЗАР ЈП

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ЈП РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ШАБАЦ

Локација:

Шабац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Радио Шид ЈП

Локација:

Шид

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

РАДИО РАШКА ЈП

Локација:

Рашка

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Радио телевизија Стара Пазова јп

Локација:

Стара Пазова

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

KOMPANIJA INTERNACIONAL CG

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с ...

Статус:

Покренут стечајни поступак; АП именована ...

ЈВС ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ

Локација:

Жабари

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СЈЕНИЦА

Локација:

Сјеница

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

1 2 3 4 5
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ