НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АД

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Издавање новина

Статус:

ИПЦ КУЛА ДОО

Локација:

Кула

Делатност:

Издавање новина

Статус:

ГЛАС ПОДРИЊА АД

Локација:

Шабац

Делатност:

Издавање новина

Статус:

ЈП CENTAR ZA INFORMISANJE NOVI KNEŽEVAC

Локација:

Нови Кнежевац

Делатност:

Издавање новина

Статус:

ЈНИП ПАНЧЕВАЦ АД

Локација:

Панчево

Делатност:

Издавање новина

Статус:

РАДИО ВАЉЕВО ЈП

Локација:

Ваљево

Делатност:

Емитовање радио-програма

Статус:

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Локација:

Бачки Петровац

Делатност:

Емитовање радио-програма

Статус:

ШУМАДИЈА ЈП

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Емитовање радио-програма

Статус:

РАДИО БАРАЈЕВО ДОО

Локација:

Барајево

Делатност:

Емитовање радио-програма

Статус:

ЈИП ИВАЊИЧКИ РАДИО

Локација:

Ивањица

Делатност:

Емитовање радио-програма

Статус:

ЈИП БАЧКА ТОПОЛА

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Емитовање радио-програма

Статус:

РТВ КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА ЈП

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

РТВ ПАНЧЕВО

Локација:

Панчево

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Информативни прес центар јп / Информативни прес центар доо

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ЈП РТВ БРУС

Локација:

Брус

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ЈП ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ЈП РТВ ЦАРИБРОД

Локација:

Димитровград

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Радио Медвеђа ЈП

Локација:

Медвеђа

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ ДОО

Локација:

Пирот

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

1 2 3 4 5
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ