ИПЦ КУЛА ДОО

Локација:

Кула

Делатност:

Издавање новина

Статус:

ЈИП ИВАЊИЧКИ РАДИО

Локација:

Ивањица

Делатност:

Емитовање радио-програма

Статус:

ЈИП БАЧКА ТОПОЛА

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Емитовање радио-програма

Статус:

ШУМАДИЈА ЈП

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Емитовање радио-програма

Статус:

РАДИО БАРАЈЕВО ДОО

Локација:

Барајево

Делатност:

Емитовање радио-програма

Статус:

ЈИП БЦ ИНФО

Локација:

Бела Црква

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

СТУДИО Б ЈП

Локација:

Београд

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ЈП АПОЛО

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Нови пут јп

Локација:

Јагодина

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ИНЂИЈА ЈП

Локација:

Инђија

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

НОВИ ПАЗАР ЈП

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ЈП РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ШАБАЦ

Локација:

Шабац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Радио Шид ЈП

Локација:

Шид

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

РАДИО РАШКА ЈП

Локација:

Рашка

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Радио телевизија Стара Пазова јп

Локација:

Стара Пазова

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ЈП РАДИО ПОЖЕГА

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

РТВ Пруга ЈП

Локација:

Лајковац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

РТВ КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Телевизија Блаце јп

Локација:

Блаце

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

РТВ ПАНЧЕВО

Локација:

Панчево

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

1 2 3 4 5
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ