Алекса Шантић АД

Локација:

Алекса Шантић

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Неуспешна продаја

7. ЈУЛИ АД

Локација:

Сириг

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и ...

Статус:

Продато

BD AGRO AD

Локација:

Добановци

Делатност:

Узгој музних крава

Статус:

АЛСУ(Центар за стечај) привремено ...

РТБ Група РББ доо

Локација:

Бор

Делатност:

Експлоатација руда осталих црних, ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Рафинерија нафте ад

Локација:

Београд

Делатност:

Производња деривата нафте

Статус:

Јавни позив за продају (Продаја капитала)

HIPOL AD ODŽACI

Локација:

Оџаци

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним ...

Статус:

АЛСУ(Центар за стечај) привремено ...

VULKAN IG

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

Статус:

Допунско испитно рочиште;

СФС СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА

Локација:

Параћин

Делатност:

Производња шупљег стакла

Статус:

РАВНАЈА

Локација:

Мали Зворник

Делатност:

Производња креча и гипса

Статус:

ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО

Локација:

Смедерево

Делатност:

Производња сировог гвожђа, челика и ...

Статус:

Продата имовина

ТИР доо

Локација:

Бор

Делатност:

Производња бакра

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња хидрауличних погонских уређаја

Статус:

ППТ Арматуре ад

Локација:

Александровац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме ...

Статус:

Продато

ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме ...

Статус:

Застава метал ад

Локација:

Ресавица

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме ...

Статус:

Продато

BRATSTVO

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња локомотива и шинских возила

Статус:

Решење о банкротству;

Ц Маркет ад

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

Продато

ИНЕКС-УЗОР

Локација:

Неготин

Делатност:

Остала трговина на мало храном у ...

Статус:

НИШ - ЕКСПРЕС

Локација:

Ниш

Делатност:

Остали превоз путника у копненом ...

Статус:

Компанија Интернационал ЦГ - MK Mountain resort Kopaonik

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Статус:

1 2 3 4 5
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ