БД АГРО АД

Локација:

Добановци

Делатност:

Узгој музних крава

Статус:

RTB GRUPA РББ доо

Локација:

Бор

Делатност:

Експлоатација руда осталих црних, ...

Статус:

HIPOL AD ODŽACI

Локација:

Оџаци

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним ...

Статус:

АП привремено именована за стечајног ...

VULKAN IG

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

Статус:

Допунско испитно рочиште;

СФС СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА

Локација:

Параћин

Делатност:

Производња шупљег стакла

Статус:

РАВНАЈА

Локација:

Мали Зворник

Делатност:

Производња креча и гипса

Статус:

ТИР доо

Локација:

Бор

Делатност:

Производња бакра

Статус:

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња хидрауличних погонских уређаја

Статус:

ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме ...

Статус:

BRATSTVO

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња локомотива и шинских возила

Статус:

Решење о банкротству;

ИНЕКС-УЗОР

Локација:

Неготин

Делатност:

Остала трговина на мало храном у ...

Статус:

НИШ - ЕКСПРЕС

Локација:

Ниш

Делатност:

Остали превоз путника у копненом ...

Статус:

Компанија Интернационал ЦГ - MK Mountain resort Kopaonik

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Статус:

BUKOVIČKA BANJA AD

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Статус:

Обустављен стечајни поступак;

KOMPANIJA INTERNACIONAL CG

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с ...

Статус:

АП привремено именована за стечајног ...

ЈВС КРУПАЊ

Локација:

Крупањ

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

ЈВС ПРОКУПЉЕ

Локација:

Прокупље

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

ЈВС ВС АРИЉЕ

Локација:

Ариље

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

ВС КОЦЕЉЕВА

Локација:

Коцељева

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

ЈП ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖИТОРАЂА

Локација:

Житорађа

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

1 2 3
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ