О Агенцији

Agencija za privatizaciju, osnovana 2001. godine, je institucija zadužena za sprovođenje procesa privatizacije u Srbiji, u skladu sa Zakonom o privatizaciji. Agencija svojim aktivnostima realizuje složen proces promene vlasništva nad kapitalom i imovinom u javnoj svojini u privatnu. Agencija se u svom radu rukovodi osnovnim ciljevima: da se omogući zdravim privrednim društvima da kroz transformaciju vlasništva ostanu aktivna na tržištu i dalje razviju svoje poslovanje, i da se ...

Делатност и активности Агенције за приватизацију

Делокруг рада Агенције за приватизацију утврђен је Законом о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 135/04, 30/10 и 115/14)  и Законом о приватизацији („Службени гласник РС”, број 83/2014). Агенција за приватизацију послује у складу са прописима о ...

Финансирање Агенције за приватизацију

На основу члана 5. Закона о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 135/04, 30/10 и 115/14), средства за рад Агенције обезбеђују се из: 1) прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности; 2) донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и ...

Анализа ефеката приватизације у Србији

Анализа ефеката приватизације у Србији

Погледајте како је приватизација заиста утицала на предузећа у Србији. Анализа, спроведена на узорку од 100% приватизованих, неприватизованих и предузећа код којих је раскинут купопродајни уговор, даје до сада најтачнију анализу ефеката приватизације у Србији

Организациона структура

Организациона структура

Преглед броја запослених и ангажованих лица на дан 18. јун 2015.године: Именовано лице:  1 Радни однос на неодређено време: 267 запослених Радни однос на одређено време:  23 запослена Мировање радног односа и неплаћено одсуство:   7 запослених Ангажована ...

Пријава нерегуларности

Јавне набавке

0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду