Јадран ад

Локација:

Нова Гајдобра

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Тараш доо

Локација:

Тараш

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Граничар АД

Локација:

Гаково

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО АД

Локација:

Неузина

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Алекса Шантић АД

Локација:

Алекса Шантић

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

ДОЖА ЂЕРЂ

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Бачка АД

Локација:

Сивац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Branko Gleđa dp

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Омољица ад

Локација:

Омољица

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

ЗЗ Нова обнова

Локација:

Самош

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Полет ЗЗ

Локација:

Александрово

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Братство и Јединство ЗЗ

Локација:

Нови Итебеј

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Симпо Цвеће доо

Локација:

Врањска Бања

Делатност:

Гајење поврћа, бостана, коренастих и ...

Статус:

Агробачка АД

Локација:

Бач

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и ...

Статус:

ПЛАНТАЖА ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА

Локација:

Велика Дренова

Делатност:

Гајење садног материјала

Статус:

ПКБ Корпорација АД

Локација:

Падинска Скела

Делатност:

Узгој музних крава

Статус:

Симпо Власина доо

Локација:

Врање

Делатност:

Узгој коња и других копитара

Статус:

DRAGAN MARKOVIĆ AD

Локација:

Обреновац

Делатност:

Узгој свиња

Статус:

АЛСУ(Центар за стечај) именована за ...

Аеродром пољопривредна оператива доо

Локација:

Београд

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Статус:

Сточарско ветеринарски центар за репродукцију ВЕЛИКА ПЛАНА ЈП

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Помоћне делатности у узгоју животиња

Статус:

1
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ