Алекса Шантић АД

Локација:

Алекса Шантић

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Неуспешна продаја

Бачка АД

Локација:

Сивац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Одлука МММ - капитал

ДОЖА ЂЕРЂ

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Омољица ад

Локација:

Омољица

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Јавни позив за продају (Продаја капитала)

Branko Gleđa dp

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

АЛСУ(Центар за стечај) привремено ...

ЗЗ Нова обнова

Локација:

Самош

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Полет ЗЗ

Локација:

Александрово

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Јадран ад

Локација:

Нова Гајдобра

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Јавни позив за продају (Продаја капитала)

Тараш доо

Локација:

Тараш

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Симпо Цвеће доо

Локација:

Врањска Бања

Делатност:

Гајење поврћа, бостана, коренастих и ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

ПЛАНТАЖА ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА

Локација:

Велика Дренова

Делатност:

Гајење садног материјала

Статус:

Одлука МММ - капитал

ПКБ Корпорација АД

Локација:

Падинска Скела

Делатност:

Узгој музних крава

Статус:

Неуспешна продаја

Симпо Власина доо

Локација:

Врање

Делатност:

Узгој коња и других копитара

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

АГРОЖИВ

Локација:

Житиште

Делатност:

Узгој живине

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Аеродром пољопривредна оператива доо

Локација:

Београд

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Статус:

Одлука МММ - капитал

Научни институт ТЕМЕРИН

Локација:

Темерин

Делатност:

Помоћне делатности у узгоју животиња

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Сточарско ветеринарски центар за репродукцију ВЕЛИКА ПЛАНА ЈП

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Помоћне делатности у узгоју животиња

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Сточарско ветеринарски центар Крњача

Локација:

Београд

Делатност:

Помоћне делатности у узгоју животиња

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АД

Локација:

Београд

Делатност:

Слатководне аквакултуре

Статус:

Одлука МММ - капитал

ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

Локација:

Ресавица

Делатност:

Експлоатација лигнита и мрког угља

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ
1
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ