Омољица ад

Локација:

Омољица

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО АД

Локација:

Неузина

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

ДОЖА ЂЕРЂ

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Бранко Глеђа дп

Локација:

Банатско Вишњићево

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Јадран ад

Локација:

Нова Гајдобра

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

ЗЗ Нова обнова

Локација:

Самош

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Граничар АД

Локација:

Гаково

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Тараш доо

Локација:

Тараш

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Полет ЗЗ

Локација:

Александрово

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

MALA BOSNA AD

Локација:

Мала Босна

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Братство и Јединство ЗЗ

Локација:

Нови Итебеј

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Алекса Шантић АД

Локација:

Алекса Шантић

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Бачка АД

Локација:

Сивац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Симпо Цвеће доо

Локација:

Врањска Бања

Делатност:

Гајење поврћа, бостана, коренастих и ...

Статус:

DOLOVO AD

Локација:

Долово

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и ...

Статус:

АП привремено именована за стечајног ...

Агробачка АД

Локација:

Бач

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и ...

Статус:

Vojvodina AD

Локација:

Старчево

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и ...

Статус:

АП привремено именована за стечајног ...

VRŠAČKI VINOGRADI AD

Локација:

Вршац

Делатност:

Гајење грожђа

Статус:

Покренут стечајни поступак; АП именована ...

POREČJE DOO

Локација:

Вучје

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и ...

Статус:

АП привремено именована за стечајног ...

ПЛАНТАЖА ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА

Локација:

Велика Дренова

Делатност:

Гајење садног материјала

Статус:

1
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ