ПКБ Корпорација АД

Локација:

Падинска Скела

Делатност:

Узгој музних крава

Статус:

Симпо Власина доо

Локација:

Врање

Делатност:

Узгој коња и других копитара

Статус:

DRAGAN MARKOVIĆ AD

Локација:

Обреновац

Делатност:

Узгој свиња

Статус:

АП привремено именована за стечајног ...

Аеродром пољопривредна оператива доо

Локација:

Београд

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Статус:

Seme Tamiš ad

Локација:

Панчево

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Статус:

АП привремено именована за стечајног ...

Научни институт ТЕМЕРИН

Локација:

Темерин

Делатност:

Помоћне делатности у узгоју животиња

Статус:

Сточарско ветеринарски центар за репродукцију ВЕЛИКА ПЛАНА ЈП

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Помоћне делатности у узгоју животиња

Статус:

Сточарско ветеринарски центар Крњача

Локација:

Београд

Делатност:

Помоћне делатности у узгоју животиња

Статус:

РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АД

Локација:

Београд

Делатност:

Слатководне аквакултуре

Статус:

ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

Локација:

Ресавица

Делатност:

Експлоатација лигнита и мрког угља

Статус:

РУДНИК КОВИН АД

Локација:

Ковин

Делатност:

Експлоатација лигнита и мрког угља

Статус:

ЕПС ЈП ПОВРШИНСКИ КОПОВИ КОСОВО

Локација:

Обилић

Делатност:

Експлоатација лигнита и мрког угља

Статус:

Холдинг РМХК Трепча ад

Локација:

Звечан

Делатност:

Експлоатација руда осталих црних, ...

Статус:

РТБ Група РББ доо

Локација:

Бор

Делатност:

Експлоатација руда осталих црних, ...

Статус:

КАМЕНОЛОМ ДРАЧА

Локација:

Рековац

Делатност:

Експлоатација грађевинског и украсног ...

Статус:

РТБ Група - Рудник бакра Мајданпек доо

Локација:

Мајданпек

Делатност:

Услужне делатности у вези са истраживањем ...

Статус:

ГАВРИЛОВИЋ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ

Локација:

Београд

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

Статус:

БУДИМКА АД

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња сокова од воћа и поврћа

Статус:

Симби доо

Локација:

Црна Трава

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и ...

Статус:

BRANKO PERIŠIĆ AD

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња млинских производа

Статус:

АП привремено именована за стечајног ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ