Bic Yumco доо

Локација:

Врање

Делатност:

Консултантске активности у вези с ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

DP за водоснабдевање Топлице и Ниша Селова

Локација:

Куршумлија

Делатност:

Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Full protect doo

Локација:

Београд

Делатност:

Услуге система обезбеђења

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

REGULACIJE

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

TRAYAL KORPORACIJA AD

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња гума за возила, протектирање ...

Статус:

Обустављен стечајни поступак;

Yumco commerce dоо

Локација:

Врање

Делатност:

Трговина на мало одећом у специјализованим ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

YUMCO АД

Локација:

Врање

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

YUMCO-ПРИЗОСИ доо

Локација:

Врање

Делатност:

Остала непоменута социјална заштита без ...

Статус:

YUMCO-ТРАДЕ доо

Локација:

Врање

Делатност:

Складиштење

Статус:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива