Приватизација

Приватизација предузећа

Први Закон о приватизацији донет је 2001. године. Поступак приватизације код великог броја субјеката приватизације трајао је веома дуго па су решења и модели за приватизацију која је предвиђао овај закон постала неадекватна. У том смислу, без концептуалних измена у правцу усвајања нових модела за приватизацију није било могуће окончати поступак приватизације.

Примарни разлог за доношење новог Закона о приватизацији, који је ступио на снагу 13. августа 2014. године, био је немогућност eфикасног окончања поступка приватизације за преко 500 субјеката приватизације, у ранијим законским оквирима. Суштина новог Закона о приватизацији је да се предложени модели, методе и мере примењују само код предузећа са одрживим пословањем. За предузећа која су процењена као неодржива, предвиђено је да се може поднети предлог за стечај чиме би се статус ових друштава решио у најкраћем року. Што се тиче мера за припрему и растерећење субјеката, отпис дуга је условљен успешном продајом капитала или докапитализацијом, при чему ниједна од мера (отпис или конверзија) није применљива у случају продаје имовине. Коначно, нови закон је дефинисао обавезан рок за спровођење приватизације друштвеног капитала до 31. децембра 2015. године.

На дан ступања на снагу новог Закона о приватизацији, у поступку приватизације се налазило 556 предузећа, од којих је 161 предузеће било у поступку реструктурирања. Новим Законом о приватизацији укинут је правни институт «реструктурирање».

Једно од првих обећања које је господин Горан Кнежевић изнео од како је ступио на дужност министра привреде у Влади Републике Србије, 11. августа 2016. године, јесте да ће се процес приватизације завршити у мандату ове владе, у наредне четири године. У тренутку именовања, у портфолију Министарства привреде било је 186 предузећа у приватизацији, која су бројала око 45.000 запослених.

На данашњи дан број предузећа у приватазацији је:

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива

Матични број Назив Локација Број запослених Делатност
07179049 ДИБ Бујановац ад Бујановац 74 Производња дуванских производа
Матични број Назив Локација Број запослених Делатност Напомена
06932517 ХУТП ПРАГ АД Београд 32 Хотели и сличан смештај Могућа објава јавног позива

Објава јавног позива је планирана у 2017. години.

08053529 Хип - Азотара доо Панчево 808 Производња вештачких ђубрива и азотних ... Могућа објава јавног позива

У току је јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости.

08064300 Хип - Петрохемија ад Панчево 1406 Производња пластичних маса у примарним ... Могућа објава јавног позива

У току је јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости.

07042230 ПКБ Корпорација АД Падинска Скела 1622 Узгој музних крава Могућа објава јавног позива

У току је разматрање најоптималнијег модела приватизације.

08136238 Форум-пласман ад Нови Сад - Остала трговина на мало у ... Могућа објава јавног позива

Продаја акција на тржишту хартија од вредности

07015267 ЈРБ ад Београд 309 Превоз терета унутрашњим пловним путевима Могућа објава јавног позива

У току је разматрање најоптималнијег модела приватизације.

08056757 АД ДОЖА ЂЕРЂ БАЧКА ТОПОЛА Бачка Топола 142 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Могућа објава јавног позива

Очекује се достава процене фер тржишне вредности капитала и приватизационе документације.

07019734 Ласта ад Београд 2056 Остали превоз путника у копненом ... Могућа објава јавног позива

Објава јавног позива је планирана у 2017. години.

07726325 Галеника ад Београд 1399 Производња фармацеутских препарата Могућа објава јавног позива

У току је разматрање најоптималнијег модела приватизације.

08385955 Грмеч ад Бачка Топола 6 Поновна употреба разврстаних материјала Могућа објава јавног позива

Предузеће припрема документацију за даљу анализу могућности приватизације.

07179243 ПГМ Будућност ад Прешево 50 Производња креча и гипса Могућа објава јавног позива

У току активности на финансијској консолидацији предузећа.

07208391 ЦЕНТРОИСТОК АД Бор 8 Остала трговина на мало храном у ... Могућа објава јавног позива

У току припрема јавног позива за продају капитала.

08155020 ЛУКА НОВИ САД АД Нови Сад 156 Манипулација теретом Могућа објава јавног позива

У току активности предузећа на регулисању статуса имовине.

07154631 ПЛАНТАЖА ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА Велика Дренова 2 Гајење садног материјала Могућа објава јавног позива

Објава јавног позива је планирана у првој половини 2017. године.

07219792 КРУШИК-ПЛАСТИКА АД Осечина 104 Производња осталих производа од пластике Могућа објава јавног позива

Очекује се доношење одлуке о моделу и методу приватизације.

07116209 Дуван ад Љубовија 19 Производња дуванских производа Могућа објава јавног позива

Очекује се достава процене фер тржишне вредности капитала.

08036403 Метанолско-сирћетни комплекс ад Кикинда 534 Производња осталих основних органских ... Могућа објава јавног позива

У току је јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости.

07866470 Електроизградња ад Бајина Башта 121 Изградња електричних и телекомуникационих ... Могућа објава јавног позива

У току припрема новог пописа, процене и приватизационе документације од стране предузећа.

06875793 РТВ КРАГУЈЕВАЦ Крагујевац 62 Производња и емитовање телевизијског ... Могућа објава јавног позива

Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости објављен 27. фебруара 2017. године. Рок за достављање писама о заинтересованости је 27. март 2017. године.

07629150 ТРЕМ ДОО Београд - Хотели и сличан смештај Могућа објава јавног позива

Субјекту приватизације је упућен захтев за доставу нове процене, са подацима на дан 31.12.2016. године. Након достављања процене, Министарство привреде ће објавити јавни позив за продају капитала.

07030550 Дунав ад Гроцка 80 Припрема и предење текстилних влакана Могућа објава јавног позива

У току су активности на припреми објаве јавног позива.

20039329 Славија хотели доо Београд 172 Хотели и сличан смештај Могућа објава јавног позива

У току провера приватизационе документације.

20039337 ЈАТ- Апартмани Копаоник доо Рашка 39 Хотели и сличан смештај Могућа објава јавног позива

У току дефинисање имовинско-правног оквира за спровођење поступка приватизације.

08779392 Недељне новине а.д. Бачка Паланка 3 Издавање новина Могућа објава јавног позива

Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости објављен 03. марта 2017. године. Рок за достављање писама о заинтересованости је 03. април 2017. године.

08803927 БЕТОЊЕРКА АД Сомбор 43 Производња производа од бетона намењених ... Могућа објава јавног позива

Објава јавног позива је планирана у првој половини 2017. године.

17258117 РАД-ШУМАДИЈА / / Рад група доо Крагујевац 5 Изградња стамбених и нестамбених зграда Могућа објава јавног позива

Постоје захтеви за реституцију, објава јавног позива зависи од исхода предметних поступака.

20053518 РУДНИК КОВИН АД Ковин 106 Експлоатација лигнита и мрког угља Могућа објава јавног позива

У току је контрола приватизационе документације.

20029188 ЈАТ Техника доо Београд 870 Поправка и одржавање летелица и свемирских ... Могућа објава јавног позива

У току је разматрање најоптималнијег модела приватизације.

17257153 Радиотелевизија Пруга д.о.о. Лајковац 6 Производња и емитовање телевизијског ... Могућа објава јавног позива

Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости објављен 03. марта 2017. године. Рок за достављање писама о заинтересованости је 03. април 2017. године.

20367865 Телевизија Блаце д.о.о. Блаце - Производња и емитовање телевизијског ... Могућа објава јавног позива

Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости објављен 03. марта 2017. године. Рок за достављање писама о заинтересованости је 03. април 2017. године.

06376142 Први мај Стандард Бабушница - Производња остале одеће Није могућа објава јавног позива

У току активности на решавању спорне структуре капитала

08036101 ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР Сомбор 3 Трговина на мало у неспецијализованим ... Није могућа објава јавног позива

У току прикупљање писама о заинтересованости.

07105720 YUMCO АД Врање 734 Припрема и предење текстилних влакана Није могућа објава јавног позива

У току активности на финансијској консолидацији предузећа.

07034539 ФРИЗЕРСКО БЕОГРАД АД Београд 10 Делатност фризерских и козметичких салона Није могућа објава јавног позива

Предузеће нема могућности за израду приватизационе документације.

07114192 ХОЛДИНГ КАБЛОВИ АД Јагодина 391 Производња осталих електронских и ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07624034 ППТ-ТМО ад Трстеник 146 Обрада и превлачење метала Није могућа објава јавног позива

У току пренос капитала на Републику Србију.

07130562 РТБ Бор Група доо Бор 112 Делатност холдинг компанија Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07144083 TRAYAL KORPORACIJA AD Крушевац 1100 Производња гума за возила, протектирање ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07150989 ГРУПА ЗАСТАВА ВОЗИЛА АД Крагујевац 21 Делатност холдинг компанија Није могућа објава јавног позива

У току је пренос делова имовине на наменску индустрију.

07210434 Фап корпорација ад Прибој 14 Производња моторних возила Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07053410 ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА АД Београд 303 Изградња хидротехничких објеката Није могућа објава јавног позива

Предузеће припрема документацију за даљу анализу могућности приватизације.

08101132 Нови Сад Гас дп Нови Сад 89 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом Није могућа објава јавног позива

У току активности на решавању имовинско-правног статуса предузећа.

07142684 Сточарско ветеринарски центар за репродукцију ВЕЛИКА ПЛАНА ЈП Велика Плана 22 Помоћне делатности у узгоју животиња Није могућа објава јавног позива

Извесно обустављање поступка приватизације.

08521387 Научни институт ТЕМЕРИН Темерин 10 Помоћне делатности у узгоју животиња Није могућа објава јавног позива

Извесно обустављање поступка приватизације.

07205180 ЗАВАРИВАЧ АД Врање 159 Производња металних конструкција и делова ... Није могућа објава јавног позива

У току припрема програма за решавање вишка запослених.

07032919 ТЕХНОХЕМИЈА АД Београд 10 Трговина на велико хемијским производима Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

08134901 Бачка АД Сивац 42 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

08497265 ТЕХНОХЕМИЈА АД Сремска Митровица 2 Трговина на мало металном робом, бојама и ... Није могућа објава јавног позива

Постоје захтеви за реституцију, објава јаног позива зависи од исхода предметних поступака.

08066205 ДЕС доо Нови Сад 189 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

07015488 ПИМ ад Београд 123 Изградња хидротехничких објеката Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

08047723 Омољица ад Омољица 30 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Није могућа објава јавног позива

Постоје захтеви за реституцију, објава јавног позива зависи од исхода предметних поступака.

08113483 ВОЈВОДИНАПУТ - БАЧКАПУТ АД Нови Сад 166 Изградња путева и аутопутева Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07023251 ГП МОСТОГРАДЊА АД Београд 329 Изградња мостова и тунела Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07045085 РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АД Београд 10 Слатководне аквакултуре Није могућа објава јавног позива

Постоје захтеви за реституцију, објава јаног позива зависи од исхода предметних поступака.

08159246 Севертранс ад Сомбор 138 Градски и приградски копнени превоз ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07012209 ИП Рад ад Београд 8 Издавање књига Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

08023646 НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА АД Нови Сад 296 Производња осталих електронских и ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

08058130 Јадран ад Нова Гајдобра 2 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Није могућа објава јавног позива

Приватизација могућа након спровођења поступка продаје/поништења сопствених акција.

07022107 ПРОСВЕТА АД Београд 3 Издавање књига Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

08031088 Бранко Глеђа дп Зрењанин - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Није могућа објава јавног позива

Већински друштвени капитал.

08208409 ПОТИСЈЕ ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД Ада 76 Ливење челика Није могућа објава јавног позива

У току је пренос капитала на наменску индустрију.

08052565 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СЕНТА ДОО Сента 5 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Очекује се изјашњење локалне самоупаве по питању преузимања власништва над калиталом.

08616299 Ветеринарска станица АПАТИН доо Пригревица 3 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Очекује се изјашњење локалне самоупаве по питању преузимања власништва над калиталом.

07294417 Ветеринарска станица ЛОЗНИЦА доо Лозница 8 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Очекује се изјашњење локалне самоупаве по питању преузимања власништва над калиталом.

07135661 Ветеринарска станица ЛАЈКОВАЦ доо Лајковац 8 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Локална самоуправа исказала интерес за преузимање власништва над капиталом.

07186894 Ветеринарска станица БЛАЦЕ доо Блаце 4 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Очекује се изјашњење локалне самоупаве по питању преузимања власништва над калиталом.

07186479 Јавна установа ветеринарска станица ЛЕБАНЕ Лебане 16 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Локална самоуправа исказала интерес за преузимање власништва над капиталом.

07104278 Ветеринарска станица БУЈАНОВАЦ Бујановац 35 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Извесно обустављање поступка приватизације.

07045921 Ветеринарска станица Младеновац Младеновац 16 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Извесно обустављање поступка приватизације.

07609582 Застава метал ад Ресавица 78 Производња осталих делова и додатне опреме ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће припрема документацију за даљу анализу могућности приватизације.

09113673 Монтинг енергетика дп Београд - Изградња стамбених и нестамбених зграда Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

06683673 Варош капија дп Београд 9 Делатности ресторана и покретних ... Није могућа објава јавног позива

Влада РС преузела оснивачка права на капиталу. Пренос у току.

07139845 Универзал ДОО Лесковац 31 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

09048251 КРИСТАЛ Лепосавић 16 Обликовање и обрада равног стакла Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

07114184 ЕЛКА доо Буковик 5 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

07013361 Научно технолошки парк Ихис ад Београд 11 Истраживање и развој у осталим природним и ... Није могућа објава јавног позива

У току активности на решавању спорне структуре капитала

07264534 Институт Гоша доо Београд 39 Истраживање и развој у осталим природним и ... Није могућа објава јавног позива

Очекује се одлука Владе РС о моделу приватизације.

07316828 Гоша Солко доо Смедеревска Паланка 80 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

17172425 Лола предузетништво доо Београд 74 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

07181965 ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА Чачак 79 Производња алата Није могућа објава јавног позива

Решавање имовинско-правног статуса предузећа.

07623950 ППТ НАМЕНСКА Трстеник 560 Производња оружја и муниције Није могућа објава јавног позива

Није могућа примена Закона о приватизацији.

07264933 СЛОБОДА АПАРАТИ АД Чачак 2 Производња електричних апарата за ... Није могућа објава јавног позива

У току пренос дела имовине на наменски комплекс.

08005613 МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД Бачка Паланка 18 Делатност холдинг компанија Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за покретање стечајног поступка.

09034854 Транспорт сервис доо Лепосавић - Друмски превоз терета Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

07105681 СИМПО АД Врање 1472 Производња осталог намештаја Није могућа објава јавног позива

У току је финансијска консолидација предузећа.

07302606 КВАЛИТЕТ НИШ АД Ниш 29 Техничко испитивање и анализе Није могућа објава јавног позива

У току је поступак утврђивања удела државне својине у капиталу предузећа.

07613857 Плана-тоурс ДОО Велика Плана 14 Делатност тур-оператора Није могућа објава јавног позива

У току активности на решавању спорне структуре капитала

08631620 КОНТИНЕНТАЛ ПРОМЕТ Нови Сад - Неспецијализована трговина на велико Није могућа објава јавног позива

У току активности на решавању спорне структуре капитала.

07433069 ДЕС доо Београд 42 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

07024002 СЛОГА ДП Београд 34 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

07187904 Вук Караџић ДОО Ниш 11 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

07153945 ПЛАСТ-МЕТАЛ доо Краљево 36 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

07367554 МЕТАЛАЦ доо Ниш 29 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

07223455 БУДУЋНОСТ доо Севојно 45 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

07136056 ДЕС доо Ваљево 20 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

07223889 ДЕС ДОО Зајечар 3 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

07159366 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВЕЛИКА ПЛАНА ДОО Велика Плана 9 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Локална самоуправа исказала интерес за преузимање власништва над капиталом.

17162543 Телеком Србија ад Београд 8345 Кабловске телекомуникације Није могућа објава јавног позива

Даље активности зависе од одлука Владе РС.

17227467 ФИАЗ-ЗАШТИТА доо Прокупље 10 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Извесно обустављање поступка приватизације.

07037457 БЕОГРАДСКИ САЈАМ ДОО Београд 182 Организовање састанака и сајмова Није могућа објава јавног позива

У току судски спор у вези са учешћем државног капитала у укупном капиталу друштва.

07034245 Прогрес ад Београд 12 Трговина на велико чврстим, течним и ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

17186850 ПИРОТЕX ТРИКО доо Пирот 24 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

08406952 Тараш доо Тараш 14 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Није могућа објава јавног позива

У току активности на решавању спорне структуре капитала

07219016 Теретни транспорт Бор ад Бор 3 Друмски превоз терета Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07616007 МАК-ДИ доо Краљево 14 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

07028105 УЈЛ асоцијација ливница Београд 2 Истраживање и развој у осталим природним и ... Није могућа објава јавног позива

У току активности на решавању спорне структуре капитала

07021747 ПОЛИТИКА АД Београд 214 Издавање новина Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07739494 ИКАРБУС АД Београд 256 Производња моторних возила Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

06515037 РЕКРЕАТУРС ад Београд 46 Хотели и сличан смештај Није могућа објава јавног позива

У току активности на решавању спорне структуре капитала.

07797877 Колубара Угоститељство Вреоци 446 Остале услуге припремања и послуживања ... Није могућа објава јавног позива

Очекује се мишљење Министарства рударства и енергетике о даљем поступку приватизације.

20047984 Аеродром пољопривредна оператива доо Београд - Услужне делатности у гајењу усева и засада Није могућа објава јавног позива

У току реализација Закључка Владе РС којим је дата сагласност на пренос имовине и преузимање запослених предузећа Аеродрома пољопривредна оператива доо, Београд на АД Аеродром Никола Тесла Београд.

20047852 ФАМ ад Крушевац 173 Производња деривата нафте Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07658761 ЕЛМОНТ доо Ниш 31 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

20034378 ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ДОО Београд 19 Остали непоменути специфични грађевински ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

20034408 ФУЛЛ ПРОТЕКТ ДОО Београд 321 Услуге система обезбеђења Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

06898670 ЖЕЛТУРИСТ ДОО Београд 113 Хотели и сличан смештај Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

17524640 ЛАК ЖИЦА доо Бор 58 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

08803935 Одржавање и услуге доо Нови Сад 235 Постављање електричних инсталација Није могућа објава јавног позива

Очекује се мишљење Министарства рударства и енергетике о даљем поступку приватизације.

17577654 Костолац - Услуге доо Костолац 323 Делатност приватног обезбеђења Није могућа објава јавног позива

Очекује се мишљење Министарства рударства и енергетике о даљем поступку приватизације.

17577689 Рио Костолац 41 Услуге уређења и одржавања околине Није могућа објава јавног позива

Очекује се мишљење Министарства рударства и енергетике о даљем поступку приватизације.

17522124 ПРО ТЕНТ ДОО Ушће 2121 Услужне делатности у копненом саобраћају Није могућа објава јавног позива

Очекује се мишљење Министарства рударства и енергетике о даљем поступку приватизације.

17536630 Колубара услуге доо Лазаревац 1545 Делатност приватног обезбеђења Није могућа објава јавног позива

Очекује се мишљење Министарства рударства и енергетике о даљем поступку приватизације.

17537130 КОЛУБАРАГРАЂЕВИНАР Лазаревац 565 Остали непоменути специфични грађевински ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

17507699 ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА Ресавица 3484 Експлоатација лигнита и мрког угља Није могућа објава јавног позива

У току су активности на изради плана пословно-финансијске консолидације.

08359415 Термал, Врдник Врдник 103 Делатност болница Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и Специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини Специјалних болница.

09339426 Маркетинг - експорт ад Лепосавић 17 Трговина на мало намештајем, опремом за ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

07194161 Ветеринарска станица НОВИ ПАЗАР доо Нови Пазар 8 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Очекује се изјашњење локалне самоупаве по питању преузимања власништва над калиталом.

09028005 Ветеринарска станица ВИТИНА Витина - Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09049622 Ветеринарска станица Штрпце јп Штрпце - Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

08069549 ВЕТ. СТАНИЦА БЕЧЕЈ Бечеј 7 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Очекује се изјашњење локалне самоупаве по питању преузимања власништва над калиталом.

08731314 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КОВИН Скореновац 4 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Очекује се изјашњење локалне самоупаве по питању преузимања власништва над калиталом.

06977138 Сточарско ветеринарски центар Крњача Београд 14 Помоћне делатности у узгоју животиња Није могућа објава јавног позива

Извесно обустављање поступка приватизације.

07342276 DP за водоснабдевање Топлице и Ниша Селова Куршумлија 1 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде Није могућа објава јавног позива

У току активности на решавању спорне имовине предузећа.

09005935 Призрентранс доо Лепосавић - Друмски превоз терета Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09017500 Дуван доо Косовска Митровица - Трговина на мало производима од дувана у ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09023259 Косово сировина доо Косовска Митровица 1 Поновна употреба разврстаних материјала Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

07207883 Специјална болница за рехабилитацију ГЕЈЗЕР Сијаринска Бања 96 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07108095 Специјална болница Жубор Куршумлиска Бања 29 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

У току су активности на исплати социјалног програма за запослене. Упућен је захтев Државном правобранилаштву за подношење предлога надлежном суду за покретање стечаја над Субјектом приватизације

07177402 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР Врњачка Бања 246 Делатност болница Није могућа објава јавног позива

Судски поступак који се водио између РФ ПИО као тужиоца и Специјалне болнице и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница, правоснажно је окончан. Није извршен упис стечених права у јавним књигама као битан елемент за даље спровођење поступка приватизације.

07210582 Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања Ниш 372 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07214383 Специјална болница Врањска Бања Врањска Бања 58 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07122314 Специјална болница Бања Ковиљача Бања Ковиљача 192 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

17686542 Специјална болница за рехабилитацију Бујановац Бујановац 86 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07144091 Специјална болница Рибарска Бања Крушевац 269 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07221452 Специјална болница Златибор Чајетина Златибор 193 Остала здравствена заштита Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07248261 Специјална болница за неспецифичне плућне болести СОКОБАЊА Сокобања 178 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Судски поступак који се водио између РФ ПИО као тужиоца и Специјалне болнице и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница, правоснажно је окончан. Није извршен упис стечених права у јавним књигама као битан елемент за даље спровођење поступка приватизације.

09025847 Новоградња дп Приштина - Изградња стамбених и нестамбених зграда Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09023429 Урбанизам дп Косовска Митровица 8 Инжењерске делатности и техничко ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09021329 Копаоник дп Лепосавић 18 Делатности ресторана и покретних ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09017577 Механизација дп Косовска Митровица - Трговина на мало деловима и опремом за ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09000275 Младост дп Штрпце 22 Трговина на мало у неспецијализованим ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09000135 Задруга Штрпце дп Штрпце 21 Остала трговина на мало у ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09016252 Термоелектране Косово јп Обилић 1089 Производња електричне енергије Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09135103 ЕПС ЈП ПОВРШИНСКИ КОПОВИ КОСОВО Обилић 2560 Експлоатација лигнита и мрког угља Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09022643 Холдинг РМХК Трепча ад Звечан 2759 Експлоатација руда осталих црних, ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09021302 Универзал дп Лепосавић 57 Неспецијализована трговина на велико Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

Матични број Назив Локација Број запослених Делатност Датум окончања поступка Напомена
07054688 БД АГРО АД Добановци 3 Узгој музних крава 30. авг. 2016.

Стечај

07259875 Европа дп Сурдулица 3 Хотели и сличан смештај 07. сеп. 2016.

Продаја

08399425 АГРОЖИВ Житиште 2 Узгој живине 09. сеп. 2016.

Стечај

07198515 Смедерево дп Смедерево 41 Изградња хидротехничких објеката 12. сеп. 2016.

Обустава

07630867 ЗАСТАВА ПЕС АД СУРДУЛИЦА Сурдулица - Производња електричне и електронске ... 15. сеп. 2016.

Стечај

07195508 Магнохром доо Краљево 29 Производња ватросталних производа 16. сеп. 2016.

Стечај

09001603 КЛОКОТ БАЊА ДП Бујановац - Производња освежавајућих пића, минералне ... 30. сеп. 2016.

Стечај

20492449 КАМЕНОЛОМ ДРАЧА Рековац 23 Експлоатација грађевинског и украсног ... 04. окт. 2016.

Обустава

07173865 СРБИЈАТРАНС Ниш 8 Друмски превоз терета 20. окт. 2016.

Стечај

07366027 Заштита доо Бор 1 Услуге система обезбеђења 27. окт. 2016.

Стечај

08169055 Терра филм ад Нови Сад 1 Производња кинематографских дела, ... 08. нов. 2016.

Стечај

20213116 РАДИО ОБРЕНОВАЦ ДОО Обреновац 5 Производња и емитовање телевизијског ... 09. нов. 2016.

Стечај

06915400 КСР Београдтурс доо Београд - Делатност путничких агенција 10. нов. 2016.

Стечај

08039615 Хидросрем дп Сремска Митровица 57 Изградња хидротехничких објеката 17. нов. 2016.

Обустава

07166206 Шумадија доо Крагујевац 82 Остала непоменута социјална заштита без ... 24. нов. 2016.

Обустава

07679556 Лактариус дп Прешево - Трговина на велико воћем и поврћем 24. нов. 2016.

Стечај

07326394 МАТАРУШКА И БОГУТОВАЧКА БАЊА ДОО Матарушка Бања 1 Хотели и сличан смештај 25. нов. 2016.

Стечај

07114141 ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД у стечају Београд - Производња изолатора и изолационог ... 29. нов. 2016.

Стечај

08417032 ВЕТ. СТАНИЦА ИНЂИЈА ДОО Инђија 5 Ветеринарска делатност 15. дец. 2016.

Стечај

07057679 ФК Рад ДП Београд 18 Остале спортске делатности 23. јан. 2017.

Обустава

08024596 ЗГОП АД Нови Сад 246 Изградња железничких пруга и подземних ... 08. феб. 2017.

Продаја

06175856 ЕПСТУРС ДОО Београд 23 Хотели и сличан смештај 27. феб. 2017.

Стечај

17398113 БУКОВИЧКА БАЊА АД / Букуљска Нова Слатина Аранђеловац - Хотели и сличан смештај 08. мар. 2017.

Стечај

08061203 УТВА - АВИО ИНДУСТРИЈА, ПАНЧЕВО Панчево 223 Производња ваздушних и свемирских ... 08. мар. 2017.

Обустава

08166978 Алекса Шантић АД Алекса Шантић 99 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... 20. мар. 2017.

Стечај

08105472 ХИПОЛ АД ОЏАЦИ Оџаци - Производња пластичних маса у примарним ... 24. мар. 2017.

Стечај

07036256 КАРАБУРМА доо Београд 2 Хотели и сличан смештај 30. мар. 2017.

Продаја

06963382 ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА АД Београд 6 Производња моторних возила 04. апр. 2017.

Стечај

07631600 ДП 21.ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ Крагујевац 78 Производња осталих делова и додатне опреме ... 11. апр. 2017.

Обустава

07852169 Стандард доо Костолац 3 Делатности ресторана и покретних ... 25. апр. 2017.

Стечај