•  
  • Overview of the number of employees and contracted individuals

   Pregled broja zaposlenih i angažovanih lica na dan 01. septembar 2011. godine

   • Radni odnos na neodređeno vreme: 290 lica
   • Radni odnos na određeno vreme: 31 lica
   • Mirovanje radnog odnosa: 4 lica
   • Angažovani po osnovu Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova: 3 lica
   • Angažovani po osnovu Ugovora o delu: 5 lica
   • Broj lica kojima ce biti raskinut radni odnos po programima za utvrdjivanje viska zaposlenih od 26. februara 2010. godine: 10 lica

   U skladu sa Zakonom oodređivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji Vlada republike Srbije je Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje predvidela da je maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u Agenciji za privatizaciju 306 lica.

  •  
  •  
  • Contact

   • Adresa: Terazije 23, 11000 Beograd
   • Telefon: 011/3020-800
   • Fax: 011/3020-828
   • Email: info@priv.rs
   • Ime: *
   • Firma-Institucija:
   • Imejl: *
   • Telefon:
   • Poruka / Pitanje: *
   •  
   • Text from picture: *
   • * Obavezna polja
  •